புதிய கேள்விகள்: China Chang'e-5 mission நிலவில் இருந்து எடுத்துவந்த எரிமலைப் பாறை சொல்லும் சேதி?

3 Views
Published
China Chang'e-5 mission நிலவில் இருந்து எடுத்துவந்த எரிமலைப் பாறை சொல்லும் சேதி என்ன?

#China #Chang'e-5 #Astronomy

Subscribe our channel - https://bbc.in/2OjLZeY
Visit our site - https://www.bbc.com/tamil
Facebook - https://bbc.in/2PteS8I
Twitter - https://twitter.com/bbctamil
Category
Tamil Serials
Be the first to comment