காவலரிடமே ரூ.500 வாங்கிய பலே மாணவி... அதிரவைத்த மாணவி.. அசந்துபோன காவலர்..

7 Views
Published
#NewsTamil24X7
காவலரிடமே ரூ.500 வாங்கிய பலே மாணவி... அதிரவைத்த மாணவி.. அசந்துபோன காவலர்.. | #Child | #Girl | #Speech | #Police | #Give | #Money | #Chennai

About the channel:

News Tamil 24x7 is a 24-hour Tamil news channel. News Tamil 24x7 brings you the latest news on politics, economy, sports, panel discussions with eminent personalities, and noteworthy commentaries.

Follow us for more updates:

Facebook: https://facebook.com/newstamiltv24x7
Twitter: https://twitter.com/newstamiltv24x7
Instagram: https://instagram.com/newstamiltv24x7
Telegram Channel: https://newstamiltv24x7
Website: https://newstamil.tv
Category
News
Be the first to comment